Gå till innehåll

Bli medlem

Besök Sveriges Biodlares Riksförbunds hemsida (http://www.biodlarna.se) där du kan läsa mer om att bli medlem. Vill du komma till medlemsansökan direkt, gå in här istället.

När du skall registrera dig väljer du distrikt Göteborg och Bohus, därefter kommer du att få välja förening, då kan du välja Hisingen.

Med medlemsskapet ingår Bitidningen. Tidningen är en medlemsförmån som skickas till alla nya medlemmar som utkommer normalt 9 gånger per år.

Välkommen till Hisingens biodlarförening

Vi är en lokalförening som tillhör distriktet Göteborg och Bohuslän. Vår centrala organisation är Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR).

Vår förening har drygt 100 medlemmar. Vi förfogar över en föreningsgård med föreningshus och en  bigård. Föreningsgården är belägen i parken bakom Ljungängsbacken 13 på centrala Hisingen.
Under vår, sommar och höst är den vår mötesplats. Att var biodlare innebär att det kan dyka upp problem av olika slag och att då ha tillgång av ett nätverk med andra biodlare är ovärderligt.

Vi är måna om att alla ska känna sig välkomna, accepterade och inkluderade i vår förening. Våra medlemmar är av olika åldrar, kön och etniciteter. Nybörjare och biodlare med mångårig erfarenhet av biodling hjälps åt och vi lär av varandra. Erfarenheter som medlemmar bär med sig av biodling även från andra länder berikar och vidgar allas våra kunskaper. 
Här på vår hemsida, som kontinuerligt uppdateras, publiceras föreningens kalendarium för året med våra olika aktiviteter, vi annonserar våra utbildningar etc. Här finner du också information om styrelsen. Vi sänder ut medlemsbrev genom gruppmejl och påminnelser via SMS. Vi har även en Facebook-sida som man kan följa där intressanta länkar och inlägg från våra aktiviter läggs ut kontinuerligt.

Vi har förmånen att ha tillgång till föreningsgård med föreningshus.
Föreningshuset är ursprungligen en barack byggd av av försvaret under andra världskriget. Det och omgivande mark med bigårdar kräver kontinuerligt underhåll och det är en förhoppning att så många som möjligt kan anslå tid för att delta på våra arbetsdagar, så att vi ger fortsatt möjlighet att utveckla vår verksamhet. 

Vilken nytta har man som medlem i Hisingens Biodlarförening?

 1. Fortbildning
  Vi har medlemsmöten under en stor del av året, med olika teman som utgångspunkt för diskussioner. Här har vi möjlighet att ställa frågor till varandra och utbyta funderingar, erfarenheter och kunskap. Från april till och med augusti-september möts vi varje måndag. Under våra träffar går vi också igenom föreningens bikupor, och vidtar de nödvändiga åtgärderna. Detta blir ett bra tillfälle till lärande ur både teoretisk som praktisk synvinkel. Givetvis finns möjligheter att diskutera egna problem som uppstått och förebyggande åtgärder.
 2. Utbildning
  Varje år anordnar vi i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan en rad utbildningar. Som exempel: Grundkurs och praktisk fortsättningskurs. Drottningodling. Kupbygge. Mjödtillverkning. Vaxhantering, inkl cerat och salvetillverkning och ljustillverkning. Honungsprovning. Deltagande i utbildningar och workshops anordnade av distriktet och SBR.
 3. Medlemsservice Honungsbedömning - vår bedömningskommitté bedömer din honung och vid godkännande får du ett intyg att att tillsända SBR för att få köpa etiketter, som ger kvalitetsgaranti.

Slungning - i föreningshuset finns elektrisk slunga, som man får använda mot en liten kostnad.

 Vaxhantering - i föreningshuset finns en ångvaxsmältare, som du kan använda för egna ramar och annat vax. Varje höst finns möjligheter att lämna in ramar för vidare transport till Töreboda för vaxsmältning och grundlig rengöring i kokande soda. Få tillbaka eget vax som nya mellanväggar.

Plats för egna bikupor - i vår inhägnade bigård finns möjligheter att hyra plats för egna bikupor och plats för egen utrustning i förråd. En möjlighet för nybörjare att få bistånd och hjälp med egna bikupor och dess skötsel. En möjlighet för dig som bor i lägenhet att ställa upp egna bikupor.

Gemensamma inköp - möjligheter att reducera kostnaderna genom gemensamma inköp av förbrukningsartiklar som burkar och exvis Bifor för invintring.

Försäljning av egen honung - vi får varje år möjligheter att få delta på olika marknader.

 1. Extern verksamhet Vi har som biodlare möjlighet att sprida kunskap om biodling och dess betydelse för vårt samhälle. Vår förening har som mål att ytterligare utveckla denna verksamhet. Sker idag genom:
  Öppet hus dag, då vi bjuder in allmänheten till föreningsgården för en del aktiviteter.
  Biodlarskola för barn och ungdom - föreningen deltar sedan 2016 i sommarskola för barn.
  Visningskupan i föreningens bigård och ger allmänheten möjlighet att kika in i binas verksamhet.

  Varmt välkommen önskar styrelsen för Hisingens Biodlarförening genom

Bo Sultan
ordförande