Gå till innehåll

Svärm jour

Om ni upptäcker en svärm i ert områden (Göteborgsområdet), ring det aktuella nummer nedan.

Är du osäker på hur en svärm ser ut kan du nedan så exempel på en bisvärm. En bisvärm sätter sig oftast i buskar eller träd i närheten av sin senaste bostad. Du behöver inte vara rädd då binas högsta prioritet är att hitta en ny bostad vid svärmning, men försök att inte gå fram och störa svärmen.

bisvarm3

bisvarm2 swarm2

Ring
0706 - 283 043
eller
0705 - 283 583