Gå till innehåll

Välkommen till Hisingens biodlareförening

 

Vår förening i Göteborg har drygt 100 medlemmar och ett eget föreningshus med bigård i parken bakom Ljungängsbacken 13 på centrala Hisingen. Föreningen är en lokalförening inom Sveriges Biodlares Riksförbund  (SBR) och tillhör Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt. Vill du bli medlem anmäler du detta genom SBR.s hemsida ( https://www.biodlarna.se)

För medlemmar och intresserad allmänhet erbjuder föreningen:

Lärande: 

Att vara medlem i föreningen ger dig möjlighet att få utbildning och fortbildning kring biodling, såväl teoretiskt och praktiskt. Utbildningsinsatserna sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg

Genom att markera i kalendariet med våra aktiviteter får du mer information om respektive möte. Till dessa möten är såväl medlemmar som intresserad allmänhet välkomna. Våra måndagsmöten har alltid ett tema som vi utgår från och vi har då tid att ta upp problem och diskutera lösningar som vi inte alltid kan hitta i andra media och där vi drar nytta av allas vår erfarenhet. Dessa möten är mycket uppskattade.

Vi anordnar även studiecirklar i nybörjarkurs och praktisk fortsättningskurs i biodling samt kurs i drottningodling. Vi har workshops i vad man kan göra med bivax, mjödtillverkning m.m.

Vi har varje år en dag med Öppet Hus för allmänheten, för att sprida kunskap kring biodling och dess betydelse för den ekologiska balansen och för vår matproduktion. Vi demonstrerar vad man kan göra med bivax och möjligheter ges för honungssmakning och honungsköp.

Medlemsservice:

Nybörjare och andra medlemmar har möjlighet att ställa bikupor i vår bigård. Nybörjare ges dessutom tillfälle att stöttas av erfarna medlemmar.
Vi försöker ge medlemsservice i form av gemensamma inköp, insamling och transport av gamla vaxramar för nedsmältning och rengöring. Vi har slungrum, bivaxsmältare och honungslossare att hyra till låg kostnad.

Bi-dra till föreningen.

Vårt fina föreningshus och bigården behöver kontinuerligt underhåll.
Vi behöver alla ta ansvar så att vi kan utnyttja det på ett optimalt sätt.

Vi behöver sponsorer - både privat och företagssponsring är välkommen.
Vårt plusgiro: 424088-3

Styrelsen

Namn Befattning
Bo Sultan

Ordförande
e-mail: sultan.bo@gmail.com
Telefon: 0708281530

Roger Hilmersson

Vice ordförande
r.hilmersson@gmail.com
0739-346014

Kristiina Tyni

Sekreterare, Webadministratör
 tynikristiina@gmail.com 

Jonne Ansgariusson

Kassör
e-mail: jonne@jonnes.se.
Telefon: 0705283583 

Erik Wellander Ledamot
Huang Ngo Ledamot
Leif With Ledamot
Juha Lappallainen Ledamot
Gertrud Reimann Värdinna
Agneta Krantz Värdinna