Gå till innehåll

Föreningen

Välkommen till Hisingens Biodlareförening!

Hisingen är en ö i Göteborg. Vårt förening har cirka 75 medlemmar med egen bigård vid Ljungängsbacken.

Vi hjälper alla nybörjare med att komma igång med sin biodling! På föreningens bigård finns det plats för alla medlemmar att ställa sina bikupor.

Vi är en lokalförening inom Sveriges Biodlares Riksförbund och tillhör Göteborgs och Bohus läns biodlardistrikt.

Det kommer många medlemmar till våra föreningsmöten, men alla som har intresse för naturen är välkomna.

På mötena brukar vi prata om saker som är viktiga kanske just vid en viss aktuell årstid, eller så passar vi på att prata om olika ämnen som kan vara av intresse för de övriga.

Efter en timma gör vi avbrott för kaffe med dopp. Då sker även dragningen i vårt lotteri.

Bi-dra till föreningen

Vi behöver sponsorer för ombyggnaden av vårt klubbhus då den blir mer omfattande än vi kunde se från början.

Vi har flera sponsorer som har skänkt byggnadsmaterial och pengar och som nu finns med logga på vår hemsida.

Alla medel stora som små är därför välkomna och kan sättas in på
vårt plusgiro: 42 40 88-3.

Styrelsen

Namn Befattning
Jonne Ansgariusson Ordförande
Camilla Wictorsson Sekreterare
Bengt Wessberg Kassör
Ingvar Kruse Ledamot
Göran Strannhage Ledamot
Gerardo
Machado Gandaria
Ledamot
Ronny Nilsson Ledamot
Freddy Andreasson Revisor
Rita Andreasson Revisorssuppleant
Mathias Ottosson Valberedning/webbansvarig
Jan-Olof Sjö Valberedarsuppleant