Gå till innehåll

Lilla biodlarskolan körs enligt tidigare planerade datum och tid: onsdagarna 17 och 24 juni samt 1 juli mellan kl.10.00-14.00.

Datum för sista anmälningsdag har också förlängts från 15 maj till 15 juni.

Mer information och uppgifter om anmälan hittar ni under utbildningar.

Vi kör ännu ett år med den mycket populära "Lilla biodlarskolan".

Du mellan 9 och 12 år är välkommen till Hisingens biodlareförening på Lilla biodlarskolan!

Aktivitet
: ”Lilla biodlarskolan”
Platsen: Vår bigård i parken på Flunsåsberget bakom Ljungängsbacken 13.
Genomförs:
- Grupp 1, onsdag 19 juni
- Grupp 2, onsdag 26 juni
- Grupp 3, onsdag 3 juli
Varje tillfälle är upplagt på 4 timmar, mellan kl.10.00-14.00.

Gruppstorlek: Max 15 barn per grupp. Deltagandet är GRATIS.

Där ingår:

  • Introduktion
  • Genomgång av binas liv och nytta
  • Filmer om bin
  • Hälsa på hos och lära känna våra bin.

Däremellan har vi fikapaus i parken på bigården.
Skyddsutrustning till alla utlånas av föreningen.
Biodling är globalt som yrke och hobby och är en nödvändighet för vår livsmiljö.
När man lärt känna dom flitiga bina älskar man dem för deras flit, organisation och
sammanhållning. Att sitta tyst och lyssna på deras vilsamma surr i naturen, se deras flykt från blomma till blomma, det känns fantastiskt.

Anmäl dig här!
Eller ring Jonne på 0705-283583.

Medarrangör

Hisingens biodlareförening vill på detta sätt framföra sitt varma TACK till den person som donerat 10.000 kr till vår biodlarverksamhet.

Då vi inte kan identifiera givaren framför vi tacket på detta sätt. Vi hoppas dock att givaren kan ta kontakt med föreningen, antingen via mejl eller per telefon så att vi får  tacka dig personligen.

Ännu en gång, stort tack!

Med vänlig hälsning
Jonne Ansgariusson

Du mellan 9 och 12 år är välkommen till Hisingens biodlareförening på Lilla biodlarskolan!

Aktivitet
: ”Lilla biodlarskolan”
Platsen: Vår bigård i parken på Flunsåsberget bakom Ljungängsbacken 13.
Genomförs: Grupp 1 onsdag 20 juni och grupp 2 onsdag 27 juni.
Gruppstorlek: Max 15 barn per grupp. Deltagandet är GRATIS.

Varje tillfälle är upplagt på 4 timmar, mellan kl.10.00-14.00.

Där ingår:

  • Introduktion
  • Genomgång av binas liv och nytta
  • Filmer om bin
  • Hälsa på hos och lära känna våra bin.

Däremellan har vi fikapaus i parken på bigården.
Skyddsutrustning till alla utlånas av föreningen.
Biodling är globalt som yrke och hobby och är en nödvändighet för vår livsmiljö.
När man lärt känna dom flitiga bina älskar man dem för deras flit, organisation och
sammanhållning. Att sitta tyst och lyssna på deras vilsamma surr i naturen, se deras flykt från blomma till blomma, det känns fantastiskt.

Anmäl dig här!
Eller ring Jonne på 0705-283583.

Medarrangör

Här följer de rätta svaren från årets tipspromenad på öppet hus. Tack för att ni kom, och på återseende nästa år!

Vuxna

1: När vi i dagligt tal talar om bin, vilket bi pratar vi om?
a) Apis Apis Mellifera
b) Mellifera Mellifera
c) Apis Mellifera (Rätt svar)

 2: Vad har bin, getingar och humlor gemensamt?
a) Alla är steklar (Rätt svar)
b) Övervintrar på samma sätt
c) Pollinerar samma växter

 3: Vad är tecken på viselöshet?
a) Oro i samhället. Drönare samlas på flusterbrädan
b) Oro i samhället. Viseceller finns i stort antal utspridda sporadiskt (Rätt svar)
c) Äggläggning upphör. Oroliga bin förbereder svärmning

 4: När får man transportera ramar med vax till renseri?
a) 1 oktober till 31 mars (Rätt svar)
b) När som helst under hela året
c) 30 september till 15 februari

5: Amerikansk yngelröta är sporbildande bakterie som angriper larverna. Vilket är första tecknet?
a) Drottningen har slutat lägga ägg och bina är slöa
b) Bina har svullna magar och det luktar avföring i kupan
c) Mörka insjunkna cellock. Hål i cellocken och sur, obehaglig lukt (Rätt svar)

 6: När skall du, enligt lagen, anmäla uppställningsplats för dina bikupor till Länsstyrelsen?
a) När du har skaffat dina första bin och sedan var 3:e år. 2015 är ett sådant år (Rätt svar)
b) När du blivit godkänd biodlare
c) Det behövs bara om du har 10 st. bikupor och sedan var 3:e år

 7: När får man använda svärmfångstkupor?
a) Du får använda svärmfångstkupor under perioden 1 maj - 31 augusti. Kuporna ska vara väl rengjorda och får inte innehålla fler än 2 utbyggda ramar
b) Du får använda svärmfångstkupor under perioden 15 maj - 31 juli. Kuporna ska vara väl rengjorda och får inte tidigare ha hyst ett bisamhälle med yngelröta. Ägarens namn, adress och telefonnummer ska stå på kupan. Skall de stå på annan plats än dina ordinarie bikupor så får du kontakta din bitillsynsman (Rätt svar)
c) Du får använda svärmfångstkupor under hela juni månad om du får tillstånd från markägaren. Ditt namn, adress och telefonnummer ska stå på kupan

 8: Vilket av dessa medel dödar varroakvalster både på vuxna bin och till viss del i de täckta yngelcellerna?
a) Mjölksyra
b) Myrsyra (Rätt svar)
c) Oxalsyra

 9: Hur många sorters ägg kan det finnas i ett bisamhälle?
a) Två (Rätt svar)
b) Tre
c) Ett

 10: På bilden ser du två stadier av binas metamorfos. Vilka fattas?
 
(Rätt svar: puppa och färdigt bi)

Barn

 1: Ett bi är…
a) En lus
b) En insekt (Rätt svar)
c) En sorts fluga

2: Vad kan man ha honung i? Vilket svar stämmer inte?
a) Godis
b) Te
c) Tandkräm (Rätt svar) 

3: Hur många ben har ett bi?
a) 6 = 3par (Rätt svar)
b) 4 = 2par
c) 8 = 4par

4: Vilka olika bi finns i en bikupa?
a) Drottning och prinsessor
b) Kung, drönare och slavar
c) Drottning, drönare och arbetare (Rätt svar)

5: Vilka bi har  inte gadd och därför kan inte sticka dig?
a) Drottning
b) Arbetare
c) Drönare (Rätt svar)

6: Vad behöver bina samla för att göra honung?
a) Vatten
b) Pollen från blommor
c) Nektar från blommor (Rätt svar)

7: Vad brukar man kalla binas bostad?
a) Bistuga
b) Bikupa (Rätt svar)
c) Bilåda 

8: Vilket av dessa är ett bi? Känner du igen dem andra också?
a)
b)
c) (Rätt svar)

9: Vilken av dessa bin är en drottning? Känner du igen dem andra också?
a)
b) (Rätt svar)
c) 

10: Varför är bina så viktiga? Vilket är viktigast?
a) För att vi skulle kunna ta deras söta honung
b) Det skulle vara ont om mat om inte bina pollinerade växter (Rätt svar)
c) Utan bin skulle vi inte ha bivax till att göra ljus av