Gå till innehåll

Här följer de rätta svaren från årets tipspromenad på öppet hus. Tack för att ni kom, och på återseende nästa år!

Vuxna

1: När vi i dagligt tal talar om bin, vilket bi pratar vi om?
a) Apis Apis Mellifera
b) Mellifera Mellifera
c) Apis Mellifera (Rätt svar)

 2: Vad har bin, getingar och humlor gemensamt?
a) Alla är steklar (Rätt svar)
b) Övervintrar på samma sätt
c) Pollinerar samma växter

 3: Vad är tecken på viselöshet?
a) Oro i samhället. Drönare samlas på flusterbrädan
b) Oro i samhället. Viseceller finns i stort antal utspridda sporadiskt (Rätt svar)
c) Äggläggning upphör. Oroliga bin förbereder svärmning

 4: När får man transportera ramar med vax till renseri?
a) 1 oktober till 31 mars (Rätt svar)
b) När som helst under hela året
c) 30 september till 15 februari

5: Amerikansk yngelröta är sporbildande bakterie som angriper larverna. Vilket är första tecknet?
a) Drottningen har slutat lägga ägg och bina är slöa
b) Bina har svullna magar och det luktar avföring i kupan
c) Mörka insjunkna cellock. Hål i cellocken och sur, obehaglig lukt (Rätt svar)

 6: När skall du, enligt lagen, anmäla uppställningsplats för dina bikupor till Länsstyrelsen?
a) När du har skaffat dina första bin och sedan var 3:e år. 2015 är ett sådant år (Rätt svar)
b) När du blivit godkänd biodlare
c) Det behövs bara om du har 10 st. bikupor och sedan var 3:e år

 7: När får man använda svärmfångstkupor?
a) Du får använda svärmfångstkupor under perioden 1 maj - 31 augusti. Kuporna ska vara väl rengjorda och får inte innehålla fler än 2 utbyggda ramar
b) Du får använda svärmfångstkupor under perioden 15 maj - 31 juli. Kuporna ska vara väl rengjorda och får inte tidigare ha hyst ett bisamhälle med yngelröta. Ägarens namn, adress och telefonnummer ska stå på kupan. Skall de stå på annan plats än dina ordinarie bikupor så får du kontakta din bitillsynsman (Rätt svar)
c) Du får använda svärmfångstkupor under hela juni månad om du får tillstånd från markägaren. Ditt namn, adress och telefonnummer ska stå på kupan

 8: Vilket av dessa medel dödar varroakvalster både på vuxna bin och till viss del i de täckta yngelcellerna?
a) Mjölksyra
b) Myrsyra (Rätt svar)
c) Oxalsyra

 9: Hur många sorters ägg kan det finnas i ett bisamhälle?
a) Två (Rätt svar)
b) Tre
c) Ett

 10: På bilden ser du två stadier av binas metamorfos. Vilka fattas?
 
(Rätt svar: puppa och färdigt bi)

Barn

 1: Ett bi är…
a) En lus
b) En insekt (Rätt svar)
c) En sorts fluga

2: Vad kan man ha honung i? Vilket svar stämmer inte?
a) Godis
b) Te
c) Tandkräm (Rätt svar) 

3: Hur många ben har ett bi?
a) 6 = 3par (Rätt svar)
b) 4 = 2par
c) 8 = 4par

4: Vilka olika bi finns i en bikupa?
a) Drottning och prinsessor
b) Kung, drönare och slavar
c) Drottning, drönare och arbetare (Rätt svar)

5: Vilka bi har  inte gadd och därför kan inte sticka dig?
a) Drottning
b) Arbetare
c) Drönare (Rätt svar)

6: Vad behöver bina samla för att göra honung?
a) Vatten
b) Pollen från blommor
c) Nektar från blommor (Rätt svar)

7: Vad brukar man kalla binas bostad?
a) Bistuga
b) Bikupa (Rätt svar)
c) Bilåda 

8: Vilket av dessa är ett bi? Känner du igen dem andra också?
a)
b)
c) (Rätt svar)

9: Vilken av dessa bin är en drottning? Känner du igen dem andra också?
a)
b) (Rätt svar)
c) 

10: Varför är bina så viktiga? Vilket är viktigast?
a) För att vi skulle kunna ta deras söta honung
b) Det skulle vara ont om mat om inte bina pollinerade växter (Rätt svar)
c) Utan bin skulle vi inte ha bivax till att göra ljus av

Söndagen den 20 Maj är det öppet hus på Biskåpsgården mellan klockan 12.00 - 15.00.

Det kommer att finnas aktiviteter på plats för både barn och vuxna, samt försäljning av något att tugga på.

Några av de aktiviteter och information vi kommer att ha på plats är:

 • Tipspromenad
 • Uppvisning av redskap
 • Uppvisning av bisamhälle
 • Utrustning för honungshantering
 • Lotteri
 • Försäljning av honung samt andra biprodukter
 • Bli biodlare
 • En film om bin
 • Hälsa och hudvård från bikupan

Försäljning av:

 • Honung
 • Kaffe med dopp
 • Varm korv
 • Våfflor
 • Lotteri

Hur hittar vi dit?

Från hpl Rambergsvallen 12-15 min. promenad på Blackevägen till Ljungängsbacken (i parken bakom nr13).

 

Varmt välkomna!

 

Vi har snart två möten om VSH i distriktet.

 • Söndag 2 april kl 15.00 i cafeterian i Rabbalshede Folkets Park, arrangeras i samverkan med Tanums bf.
 • Måndag 3 april kl 19.00 blir det motsvarande hos Södra Inlands bf.

Richard Johansson, projektledare för VSH besöker Göteborgs- och Bohus läns biodlardistrikt både 2 och 3 april.

Han demonstrerar tillvägagångssätt och inspirerar oss biodlare i distriktet att delta i kommande provtagningar i våra bigårdar.
Mötena sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Fika serveras till självkostnadspris. Alla intresserade är välkomna.
Anmäl deltagande till distriktets anmälningsmejl   anmalan.bidistrikt.gob@gmail.com alternativt till Eva Carlsson 0707-314 563.

Mötet hos Södra Inlands bf är i Kareby IS klubbstuga, Prästvägen 570. Vi börjar med fika kl 18.30. Innan detta har Södra Inland ett extra årsmöte.

Distriktsstyrelsen önskar alla välkomna till ett av ovanstående möten.

Nu har vi på Hisingens biodlareförening äntligen tagit fram en fin, modern och framför allt ny hemsida. Tillsammans med den nya hemsidan har vi även startat ett nyhetsbrev som du kan ta del av, registera dig på vår kontakt sida.

Vissa nyheter som publiceras på hemsidan kommer även att skickas ut som ett mailutskick, där andra endast kommer att uppdateras på hemsidan.

Två andra nya funktioner som finns på hemsidan är sidorna Nyheter och Biodling som kommer att uppdateras med händelser inom föreningen och på bigården,  sammanfattningar av möten och annan birelaterad information.